Prosím o schovívavost, nyní se stránky aktualizují

DOTEK ANDĚLA 

Vítejte na stránkách, kde k nám andělé promlouvají... Stačí jen otevřít své srdce a přijmout jejich přítomnost...
 

ANDĚL STRÁŽNÝ

 
„Právě v tuto chvíli, kdy sedíte a čtete tyto řádky – a nesejde na tom, jestli tomu věříte nebo ne – máte vedle sebe anděla. Je to Váš anděl strážný, který Vás nikdy neopouští. Každý z nás dostal dar, jakýsi štít ze světelné energie. Součástí úkolu strážných andělů je chránit nás tímto štítem. Před Bohem a anděly jsme si všichni rovni, všichni si zasloužíme ochranu, všichni máme nárok na péči a lásku, a nezáleží na tom, co dobrého nebo zlého si o nás ostatní myslí. Když se na někoho zadívám, opravdu vidím kolem něho ten štít, je to jako energetické pole. Strážný anděl hlídá Vaše tělo i Vaši duši. Byl Vám přidělen ještě dříve, než jste byli počati, a když jste potom rostli v matčině lůně, byl stále s Vámi. Chránil Vás, když jste se narodili, a neopouští Vás ani na okamžik. Je s Vámi, když spíte nebo jste v koupelně, neopouští Vás ani na chvíli – nikdy nejste sami. I v okamžiku smrti Vám bude strážný anděl po boku, aby Vám pomohl přejít do jiného světa ....
Lidské bytosti jsou mnohem víc než pouhé tělo, a jakmile si to uvědomíte, jakmile uvěříte, že máte duši, obnoví se i Vaše spojení s anděly.“
 

Lorna Byrneová „Andělé v mých vlasech“